Hệ Thống Bán Vàng Ngọc Rồng Tự Động Của WapVip.Pro - MuaBanNick.Vn
• Giá vàng: VT 1, 2, 3, 4, 5, 6 (x1100) - VT 7 (x800)
+ Nếu trong quá trình giao dịch có xảy ra lỗi gì xin vui lòng báo vào FanPage WapVip.Pro
» Ai Có Nhu Cầu Mua Bán Nick TeaMobi, Xu Ninja Giá Hấp Dẫn Hãy Truy Cập Shop MuaBanNick.Vn
Vũ Trụ:

Tên Nhân Vật:

Loại Thẻ:

Nhập Seri:

Nhập Mã Thẻ:

Mã Captcha:

Nhân Vật Bán Vàng Tự Động: Vách núi Kakarot cạnh phải Bà Hạt Mít
[Online] Vũ trụ 1s: wvbanv101 Khu 55
[Online] Vũ trụ 1s: banvwv101 Khu 35
-----------
[Online] Vũ trụ 2s: wvbanv202 Khu 55
[Online] Vũ trụ 2s: banvwv202 Khu 35
-----------
[Online] Vũ trụ 3s: wvbanv301 Khu 55
[Online] Vũ trụ 3s: banvwv301 Khu 35
-----------
[Online] Vũ trụ 4s: wvbanv402 Khu 55
[Online] Vũ trụ 4s: banvwv401 Khu 35
-----------
[Online] Vũ trụ 5s: wvbanv501 Khu 55
[Online] Vũ trụ 5s: banvwv501 Khu 35
-----------
[Online] Vũ trụ 6s: wvbanv601 Khu 55
[Online] Vũ trụ 6s: banvwv601 Khu 35
-----------
[Online] Vũ trụ 7s: wvbanv701x Khu 55
[Online] Vũ trụ 7s: banvwv701 Khu 35
• Vị trí đứng như hình dưới:
Ảnh vị trí đứng của nhân vật

Hướng Dẫn Giao Dịch
Xem video hướng dẫn trên Youtube: http://youtu.be/iPCF053ujQs Java nếu không xem được thì tải video Tại Đây
1. Hướng Dẫn Mua Vàng:
- B1: Vào mbv.wapvip.pro chọn nút Bán Vàng Tự Động, chọn Vũ Trụ, điền Tên Nhân Vật, điền Seri, điền Mã Thẻ, điền đúng Mã Captcha gồm 5 kí tự và ấn Nạp Thẻ để nạp thẻ vào hệ thống.
- B2: Khi nạp thẻ thành công. Vào game mời giao dịch dịch với nhân vật bán vàng tự động đang [Online] (Xem bên trên)
» Lưu Ý: Khu và Tên nhân vật bán vàng tự động đứng sẽ thay đổi thường xuyên còn Vị trí đứng sẽ không thay đổi nên Thường xuyên vào đây để cập nhật nhé!
- B3: Chờ nhân vật bán xu tự động chuyển vàng rồi ấn Khóa và Đồng Ý giao dịch. XONG.
2. HD Tự Sửa Vũ Trụ, Tên NV Khi Đã Nạp Thẻ:
Nhập Vũ Trụ, Tên Nhân Vật mà bạn muốn sửa thành. Chọn đúng Loại Thẻ, nhập đúng Seri, Mã Thẻ của thẻ cuối cùng mà bạn nạp thành công vào hệ thống. Nhập đúng Mã Captcha và ấn Tìm or Sửa là Xong.
3. HD Tìm Xem Còn Bao Nhiêu Tiền Chưa Lấy Vàng:
Chỉ cần nhập Vũ Trụ, Tên Nhân Vật. Nhập đúng Mã Captcha và ấn Tìm or Sửa là Xong.
» Lưu Ý:
+ Nếu bạn chắc chắn nhập đúng Mã Captcha mà hệ thống vẫn báo sai thì dùng trình duyệt khác truy cập hệ thống.
+ Nếu bạn đã nạp thẻ thành công mà vào giao dịch không được tức là bạn đã viết Sai Tên Nhân Vật hoặc Vũ Trụ thì bạn có thể tự sửa lại cho đúng.
+ Cứ mỗi 60 phút thì chỉ được sửa Tên Nhân Vật, Vũ Trụ 1 lần duy nhất.
+ Nếu số vàng lớn hơn 500 triệu thì giao dịch nhiều lần để nhận hết vàng.
+ Có thể nạp nhiều thẻ rồi lấy vàng trong 1 lần.
+ Khi nạp thẻ thành công thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể lấy vàng (Khuyên là nên lấy vàng ngay)
Hỗ Trợ: FanPage WapVip.Pro