Thông Báo: Mở mua vàng tự động vũ trụ 1, 2, 3, 4, 6, 7. Vũ trụ khác tạm ngừng. Cả nhà bán lẹ :)

Hệ Thống Mua Vàng Ngọc Rồng Tự Động Của WapVip.Pro - MuaBanNick.Vn
• Giá vàng: VT 1, 2 (x3600) - VT 3, 4 (x3700) - VT 6 (x3200) - VT 7 (x3500)
+ Nếu trong quá trình giao dịch có xảy ra lỗi gì xin vui lòng báo vào FanPage WapVip.Pro
» Ai Có Nhu Cầu Mua Bán Nick, Xu, Bạc Giá Hấp Dẫn Hãy Truy Cập Shop MuaBanNick.Vn
- Nếu số vàng bạn bán mà Lớn thì hãy Bán Vàng Thủ Công cho Admin bằng TCSR, Card... Xem Tại Đây
Vũ Trụ:

Tên Nhân Vật:

Số Vàng Chuyển Gần Nhất:

Loại Thẻ:

Mã Captcha:

Nhân Vật Mua Vàng Tự Động: Vách núi Kakarot cạnh phải Bà Hạt Mít
[Online] Vũ trụ 1s: muasachs11 Khu 50
[Online] Vũ trụ 1s: muavangs11 Khu 30
-----------
[Online] Vũ trụ 2s: muasachs21 Khu 50
[Online] Vũ trụ 2s: muavangs22 Khu 8
-----------
[Online] Vũ trụ 3s: muasachs31 Khu 50
[Online] Vũ trụ 3s: muavangs31 Khu 8
-----------
[Online] Vũ trụ 4s: muasachs41 Khu 50
[Online] Vũ trụ 4s: muavangs41 Khu 2
-----------
[Offline] Vũ trụ 5s: muasachs52 Khu ...
[Offline] Vũ trụ 5s: muavangs52 Khu ...
-----------
[Online] Vũ trụ 6s: muasachs61 Khu 50
[Offline] Vũ trụ 6s: muavangs61 Khu ...
-----------
[Offline] Vũ trụ 7s: muasachs71 Khu ...
[Offline] Vũ trụ 7s: muavangs71 Khu ...
• Vị trí đứng như hình dưới:
Ảnh vị trí đứng của nhân vật

Hướng Dẫn Giao Dịch
Xem video hướng dẫn trên Youtube: http://youtu.be/b820pgJ0ADo Java nếu không xem được thì tải video Tại Đây
1. Hướng Dẫn Bán Vàng:
- B1: Vào http://mbv.wapvip.pro chọn nút Mua Vàng Tự Động sau đó xem, nhớ giá vàng hiện tại và những thẻ còn.
- B2: Vào game mời giao dịch dịch với nhân vật mua vàng tự động đang [Online] (Xem bên trên)
» Lưu Ý: Khu và tên nhân vật mua vàng tự động đứng sẽ thay đổi thường xuyên còn Vị trí đứng sẽ không thay đổi nên thường xuyên vào đây để xem nhé!
- B3: Nhập số vàng tương ứng với mệnh giá thẻ còn và giá vàng đã xem ở B1 sau đó ấn Khóa và Đồng Ý.
Cách tính số vàng cần chuyển: sẽ nằm trong phạm vi lấy số vàng cần chuyển trừ xuống và cộng lên với 1000
» Ví dụ: Nếu Vũ trụ 1 giá vàng hiện tại là x1000, trên hệ thống còn thẻ Viettel mệnh giá 10.000vnđ thì lấy 1000x10000=10.000.000 và số vàng bạn nên chuyển nằm trong phạm vi 9.999.000 < số vàng bạn cần chuyển < 10.001.000. Mình thích số 313 nên mình sẽ chuyển 10.000.313 vàng để không ai đoán được mình chuyển bao nhiêu và NHỚ CHÍNH XÁC số vàng đó mới lấy được thẻ ở B4
» Lưu Ý: Không thể chuyển 3 số 9.999.00010.000.00010.001.000 vì nó dễ bị kẻ gian đoán trúng và lấy thẻ trước bạn.
- B4: Vào http://mbv.wapvip.pro chọn Vũ Trụ, điền Tên Nhân Vật vừa chuyển vàng, điền đúng số vàng mà bạn chuyển gần đây nhất (như ví dụ ở B3 thì là 10.000.313), chọn Loại Thẻ mà bạn muốn lấy, điền đúng Mã Captcha gồm 5 kí tự rồi ấn Lấy Thẻ. Hệ thống sẽ liệt kê cho bạn 5 thẻ gần nhất bạn đã lấy. XONG.
2. Hướng Dẫn Xem Lại Thẻ Đã Lấy:
Chỉ cần nhập đúng Vũ Trụ, Tên Nhân Vật, Số Vàng Chuyển Gần Nhất, Mã Captcha và ấn Lấy Thẻ là hệ thống sẽ hiển thị thông tin 5 thẻ bạn đã lấy gần nhất.
» Lưu Ý:
+ Nếu bạn chắc chắn nhập đúng Mã Captcha mà hệ thống vẫn báo sai thì dùng trình duyệt khác truy cập hệ thống.
+ Nhìn kỹ tên nhân vật giống 100% như trên hệ thống mới chuyển vàng vì có thể có nhiều nhân vật giả mạo đứng cạnh nhân vật của hệ thống.
+ Số vàng bạn chuyển càng lẻ, càng khó nhớ càng tốt và phải NHỚ CHÍNH XÁC con số đó.
+ Khi bạn chuyển vàng thành công hệ thống sẽ tự động tính và lưu mệnh giá thẻ tương ứng với số vàng bạn đã chuyển.
+ Mỗi lần chuyển vàng thành công phải lấy thẻ trước khi thực hiện chuyển vàng lần tiếp theo.
+ Khi chuyển vàng thành công thì bất cứ lúc nào bạn cũng có thể lấy thẻ (Khuyên là nên lấy thẻ ngay)
Hỗ Trợ: FanPage WapVip.Pro